Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí


novela zákona rozšiřuje osvobození prvního úplatného nabytí vlastnického práva k bytové jednotcerodinném domě.

V minulosti bylo osvobození možné uplatnit pouze u jednotky nacházející se v bytovém domě.

Účinnost novely je k 1.11.2019. Týká se tedy těch vkladů, jejichž právní účinky (den podání návrhu na vklad vlast. práva na příslušném katastrálním úřadu) jsou k tomuto datu či později. Osvobození se vztahuje na dokončené nebo užívané byt. jednotky, k jejichž nabytí dojde do 5 let ode dne dokončení.

ENERGON reality