Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí za rok 2018

zpět na výpis článků
Ilustrační obrázek k článku: Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí za rok 2018

ilustrační foto

pokud jste v roce 2017 koupili, prodali, zdědili či dostali nemovitost darem příp. jste upravili vaši nemovitost tak, že výrazněji změnila parametry, musíte do 31. ledna 2018 podat daňové přiznání k DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ.

S vyplněním daňové přiznání Vám pomohou na FÚ nebo jej můžete vyplnit elektronicky na www.daneelektronicky.cz

 

Kde podat

-v rámci jednoho kraje, a podáváte-li daňové přiznání poprvé, pak na nejbližším územním pracovišti FÚ ve   vašem bydlišti (zde bude uložen váš spis a zde hlásíte případné další změny)

-vlastníte-li více nemovitostí v témže kraji, platíte je společnou platbou

-vlastníte-li nemovitosti ve více krajích, musíte podat daňové přiznání na příslušném ÚP FÚ v každém kraji   zvlášť

 

Jak podat

osobně, poštou nebo elektronicky (automaticky ty subjekty, které mají zřízenou datovou schránku)

 

Jak uhradit

- složenkou zaslanou FÚ

SIPEM

- na základě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail (tato služba je možná od roku 2017    je na vyžádání, termín pro podání žádosti je do 15. března zdaňovacího období, žádost naleznete na          

www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dzn-Zasilani-udaju-pro-placeni-dane-emailem

 

Doporučujeme vám hlídat si termín a včas podat daňové přiznání. V opačném případě se vystavujete pokutě.

ENERGON reality

 

archiv zpráv

22.12.2016

PF 2017