Návrat předkupního práva


od 1. 1. 2018 nám novela občanského zákoníku znovu zavádí zákonné předkupní právo spoluvlastníků.  

Vlastníte nemovitost ve spoluvlastnickém podílu s dalšími osobami? Pak máte při prodeji povinnost nabídnout podíl nejprve ostatním spoluvlastníkům.

Ti mají až 3 měsíce na to nabídku využít. Nabídnutá cena je vázána na konkrétní podmínky existující smlouvy uzavřené mezi Vámi (prodávajícím) a třetí stranou. Převody spoluvlastnických podílů se tak mohou zkomplikovat a prodloužit.

Předkupní právo se vztahuje na převod úplatný i BEZúplatný (dar). Spoluvlastníci mají tak právo na vykoupení podílu a to za obvyklou cenu.

Výjimkou je převod na osobu blízkou tzn. rodič, dítě, vnuk, sourozenec, manžel = osoby blízké příbuzné v přímé řadě.

Přemýšlíte o prodeji Vaší nemovitosti a nejste si jisti, jak správně postupovat? Neváhejte se na nás obrátit pro radu.

 

ENERGON reality